Alla inlägg av admin

Låna pengar som student

Studielån och studentlån får en att tänka på CSN (Centrala Studiestödsnämnden)  som förmodligen är det första man tänker på när man skall låna pengar som student. Studielånet från CSN är ju något som de allra flesta som studerar tar när möjligheten uppstår.

Som student så tänker man nästan aldrig på att man under studietiden även kan och vill låna pengar till en bostad eller ta ett billån. Då uppstår genast frågan ifall det som student går att ta ett lån ett fast arbete, dvs låna pengar som student utan fast inkomst. Nästa fråga är givetvis hur man som student ska gå till väga är man vill långa pengar?

Under studietiden så har de flesta studenter någon form av inkomst och får in pengar löpande via CSN antingen i form av studiebidrag eller CSN lån. En del studenter har även förmånen att få stipendier och liknade. Inkomsterna skiljer sig inte från inkomsterna från ett vanligt jobb, men tyvärr så räknas inte dessa inkomster inte som en fast inkomst som många lånegivare kräver.

Som student så blir mao lånemöjligheterna lite begränsade ifall man vill låna pengar som student. Tyvärr säger säger bankerna nej i de flesta fallen då man som student inte anses var kreditvärdig nog och ha betalningsförmåga att betala tillbaka lånet. Dock finns det vissa möjligheter att låna pengar när man  studerar och vill låna pengar under studietiden.

Låna pengar som student, möjligheter

Glöm att någon ser studielånet som en fast inkomst och att denna ska räknas med i kreditbedömningen av din återbetalningsförmåga. Om du som student har ett extrajobb vid sidan av studierna så är detta en inkomst som kommer att inkluderas i kreditprövningen så det gäller att vissa vilka extrainkomster som man har som student för att stärka ens betalningsförmåga. Har man ett extrajobb så kan som student ansöka om att låna pengar och även tom få ett privatlån.

Har man har någon form av inkomst vid sidan av studierna så ska det inte vara några problem att få låna pengar som student.

Sen är ju bankerna inte dumma då det vet att en student genom att utbilda sig har en stor chans att få ett arbete som leder till ett fast arbete som i sin tur till en fast inkomst som är högre än genomsnittet. Bankerna försöker av den anledningen på olika sätt knyta till sig studenterna i ett tidigt skedde.

Studentlånet

SEBs studentlån

Du som har SEBs Studenterbjudande har ett lån- och kreditutrymme på upp till 25 000 kronor hos SEB, vilket innebär att du genomgår en vanlig kreditbedömning men att SEB bortser från de vanliga inkomstkraven som de brukar ställa vid blancolån. Du kan disponera  ditt lån- och kreditutrymme fritt mellan Studentlånet och en kredit på ditt SEB:s MasterCard.

Studentlånet ger dig möjlighet att låna mellan 10.000 och 25.000 kronor. Räntan är för närvarande 7,05 % (2013-01-08).

Varför SEBs studentlån

  • Låg ränta.
  • 0 kronor i avgifter.
  • Du behöver inte lämna någon säkerhet.
  • Välj hur länge du vill betala: 2–5 år.
  • Välj hur du vill betala din månadskostnad: rak amortering eller annuitet.

SEB  krav på studentlånet

  • Vara minst 18 år.
  • Ha SEB:s studenterbjudande.
  • Vara fri från betalningsanmärkningar.
  • Godkännas vid en kreditprövning.

SEB  Studentlånet ränta

Den effektiva räntan är 7,28 % för ett annuitetslån på 25 000 kronor upplagt på 5 år med årsräntan 7,05 %. Ingen uppläggningsavgift och betalning sker via autogiro. Det totala beloppet att betala blir 29 777 kronor och din månadskostnad blir 496 kronor.  Årsränta per 2013-01-08.

 

Studentlån

Studentlån – fakta och tips

Studentlån erbjuds antingen som blancolån eller som kortkredit. Räntan är vanligtvis högre än för studielån från CSN, men lägre än för andra blancolån.

Studielån för studenter

Studielån är den allmänna beteckningen på studiemedel från CSN. Detta studiemedel består av två delar; studiebidrag och studielån. Av det totala studiemedelsbeloppet består ca två tredjedelar av lån, medan en tredjedel betalas ut i from av bidrag.

Förutom studielån från CSN erbjuder även några traditionella banker lån för studenter – s.k. studentlån – med något generösare villkor än för ordinarie lån.

Studentlån från bank

Eftersom studielånen från CSN subventioneras med statliga medel, är räntan på dessa lån generellt sett lägre än på bankernas studentlån.

SEB erbjuder studentlån och erbjuder i skrivande stund en ränta på 7,05 % (2013-01-08) på Studentlånet, medan räntan på CSN-lånet är 2,4 procent.

Tänk dessutom på att de flesta bankers studentlån är begränsade, medan CSN erbjuder studielån för sex års heltidsstudier.

Studielån från bank – alternativ till CSN?

Att ta ett studielån från en bank istället för ett traditionellt studielån lönar sig inte. Många väljer dock att utnyttja bankernas studentlån, bl.a. av följande anledningar:

Många studenter klarar inte av de villkor som CSN ställer. Antingen har man inte bott i Sverige tillräckligt länge (två år) för att ha rätt till studiemedel, eller har man inte klarat 75 procent av sina studier (tillika ett krav för att CSN ska bevilja fortsatta studiemedel).
Studiemedelsbeloppet från CSN – bestående av lån och bidrag – är i skrivande stund ca 8500 kr. Många väljer att komplettera detta belopp med ytterligare lån för att kunna leva bättre.
En minoritet av studenterna väljer att investera sitt ordinarie studielån. Då kan bankernas studentlån behövas för att överleva.

Sist men inte minst – tänk på att det är mycket lätt att bli beviljad de traditionella bankernas studentlån, då bankerna inte ställer samma krav på inkomst som för andra blancolån. Fundera därför noga över om du som student verkligen har råd att amortera på denna typ av lån?